piektdiena, 2011. gada 12. augusts

2.Moz.3:6

Mozus aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot.