ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts

1.Sam.24:20

Vai tad ir kāds, kas, savu ienaidnieku atradis, to atlaistu, novēlēdams viņam labu ceļu?