svētdiena, 2011. gada 21. augusts

1.Sam.17:47

Lai atzīst visa šī kara saime, ka Tas Kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu.