piektdiena, 2011. gada 5. augusts

1.Ķēn.3:5-6, 9

Tas Kungs Salamanam sacīja: "Saki man, ko lai Es tev dodu?" Un Salamans sacīja: "Dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu."