ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs

Ps.118:5

Bailēs es piesaucu To Kungu, un Viņš paklausīja un mani atsvabināja.