piektdiena, 2011. gada 15. jūlijs

Mih.5:4

Viņš būs miers.