ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs

Jes.52:9

Tas Kungs ir apžēlojies par Savu tautu, Viņš ir atsvabinājis Jeruzālemi.