trešdiena, 2011. gada 20. jūlijs

Jer 33:8

Es šķīstīšu ļaudis no visiem viņu noziegumiem, ar ko tie apgrēkojušies pret Mani, un Es piedošu visus viņu pārkāpumus.