pirmdiena, 2011. gada 11. jūlijs

Jēk.4:10

Zemojieties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.