pirmdiena, 2011. gada 25. jūlijs

Hag.1:14

Tas Kungs lika pamosties visos jaunam Garam, tā ka viņi nāca un sāka darbus gar Tā Kunga Cebaota, sava Dieva, namu.