svētdiena, 2011. gada 24. jūlijs

Ec.13:3

Bēdas tiem sirdsapziņu zaudējušiem praviešiem, kas seko savam pašu prātam un nav nekā redzējuši!