svētdiena, 2011. gada 31. jūlijs

4.Moz.9:23

Pēc Tā Kunga pavēles tie apmetās, un pēc Tā Kunga pavēles tie cēlās.