ceturtdiena, 2011. gada 28. jūlijs

2.Ķēn.19:30

Kas no Jūdas dzīvs palicis, tas atlikums, tas izdos sakni kā atzaru, un augļi tam aizmetīsies galotnē.