trešdiena, 2011. gada 13. jūlijs

1.Moz.46:3-4

Dievs sacīja Jēkabam: “Es esmu Dievs, tava tēva Dievs, nebīsties. Es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un Es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ.”