pirmdiena, 2011. gada 20. jūnijs

Ps.22:27

Pazemīgie ēdīs un būs paēduši, un, kas To Kungu meklē, tie Viņu slavēs.