pirmdiena, 2011. gada 13. jūnijs

Atkl.21:5

Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: "Redzi, visu Es daru jaunu."