trešdiena, 2011. gada 18. maijs

Ps.92:2-3

Laba lieta ir Tam Kungam pateikties un dziedāt Tavam vārdam, Tu Visuaugstākais, paust rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību.