svētdiena, 2011. gada 8. maijs

Ps.62:9

Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.