svētdiena, 2011. gada 29. maijs

Ps.20:8

Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Tā Kunga, mūsu Dieva, Vārdu.