piektdiena, 2011. gada 27. maijs

Mih.7:8

Ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana gaisma.