pirmdiena, 2011. gada 18. aprīlis

Sal.pam.20:9

Kas drīkst teikt: es esmu šķīsts savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem?