trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Ps.119:2

Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības, kas Viņu meklē no visas sirds.