trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis

Kol.2:13

Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, Viņš līdz ar to darījis dzīvus.