piektdiena, 2020. gada 13. marts

Gal.6:2

Nesiet cits cita nastas, un tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību.