pirmdiena, 2020. gada 24. februāris

Raudu dz.3:40

Izmeklēsim un pārbaudīsim savus ceļus un atgriezīsimies pie Tā Kunga.