svētdiena, 2020. gada 16. februāris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.