piektdiena, 2020. gada 28. februāris

Ap.d.12:5

Tad nu Pēteris cietumā tapa sargāts; bet tā draudze bez mitēšanās lūdza Dievu par viņu.