ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

5.Moz.31:8

Tas Kungs, Tas iet tavā priekšā, Viņš būs ar tevi, Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs, nebīsties un nebaiļojies.