svētdiena, 2020. gada 12. janvāris

Rom.11:33

Ak Dieva bagātības un gudrības un atzīšanas dziļums! Cik neizmanāmas ir Viņa tiesas un neizdibinājami Viņa ceļi!