trešdiena, 2020. gada 8. janvāris

Ps.33:22

Lai, ak Kungs, Tava žēlastība pār mums paliek, itin kā mēs uz Tevi cerējam.