ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Ps.119:64

Kungs, zeme ir pilna Tavas žēlastības; māci man Tavus likumus.