piektdiena, 2020. gada 24. janvāris

Jes.2:11

Ļaužu lepnās acis taps pazemotas, un vīru augstība taps locīta, bet Tas Kungs vien būs augsts tanī dienā.