pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris

Jer.17:13

Visi, kas Tevi atstāj, taps kaunā! Jo tie atstāj To Kungu, to dzīvā ūdens avotu.