piektdiena, 2020. gada 24. janvāris

Gal.6:7

Nepieviļaties! Dievs neļaujas apsmieties.