svētdiena, 2020. gada 19. janvāris

Ec.18:27

Kad bezdievīgais atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darījis, un dara, kas tiesa un taisnība, tas paturēs savu dvēseli dzīvu.