ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

Ebr.2:14-15

Kad nu tie bērni miesas un asinis dabūjuši, tad arī Viņš to pašu it līdzīgi ir dabūjis, ka Viņš caur nāvi iznīcinātu to, kam bija nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus tos, kas caur nāves bailēm cauru mūžu bija padoti kalpošanai.