pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko Viņš Israēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: Šis ir Kungs pār visiem.