svētdiena, 2019. gada 17. novembris

Soģ.10:10

Izraēla bērni brēca uz To Kungu un sacīja: mēs pret tevi esam grēkojuši, jo mēs savu Dievu esam atstājuši.