ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

Rom.16:25, 27

Tam, kas jūs spēj stiprināt pēc mana evaņģēlija un Jēzus Kristus sludināšanas, Tam vienam gudram Dievam lai ir gods mūžīgi caur Jēzu Kristu.