pirmdiena, 2019. gada 11. novembris

Rom.16:19

Es gribu, ka jūs esat gudri uz labu, bet nejēgas uz ļaunu.