trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Ps.71:23

Manas lūpas gavilēs, kad es tev dziedāšu, ir mana dvēsele, ko tu esi atpestījis.