piektdiena, 2019. gada 29. novembris

Ps.103:13

Tā kā tēvs apžēlojās par bērniem, tā Tas Kungs žēlo tos, kas Viņu bīstas.