svētdiena, 2019. gada 24. novembris

Mt.5:4

Svētīgi tie, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti.