sestdiena, 2019. gada 16. novembris

Mt.25:31-32

Kad Tas Cilvēka Dēls nāks savā godībā, un visi svētie eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visi ļaudis taps sapulcināti Viņa priekšā.