ceturtdiena, 2019. gada 21. novembris

Jer.32:27

Redzi, es esmu Tas Kungs, Dievs pār visu miesu. Vai kāda lieta man neiespējama?