piektdiena, 2019. gada 15. novembris

Jēk.3:9-10

Ar to mēs slavējam To Kungu un Tēvu, un ar to mēs nolādam cilvēkus, kas pēc Dieva ģīmja radīti. No tās pašas mutes iziet svētīšana un lādēšana. Tam nebūs tā notikt, mani brāļi.