trešdiena, 2019. gada 27. novembris

Jēk.1:18

Pēc sava prāta Viņš mūs ir dzemdinājis caur to patiesības vārdu, ka mēs būtu Viņa radījumu pirmaji.