trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Ef.5:18-19

Topiet piepildīti ar Garu, runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās, dziedādami.