trešdiena, 2019. gada 27. novembris

3.Moz.19:2

Jums būs svētiem būt, jo es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts.