pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

1.Moz.17:9

Dievs sacīja uz Ābraāmu: tev būs manu derību turēt, tev un tavam dzimumam pēc tevis uz bērnu bērniem.